onsdag 7. februar 2018

Psykisk utviklingshemmede og seksualitet - om inkludering for ALLE

Som utdannet vernepleier har arbeidet med psykisk utviklingshemmede alltid vært et av mine hjertebarn.

Jeg har selv vokst opp med en bror med psykisk utviklingshemming, og heldigvis gir det noen perspektiver og erfaringer på livet som jeg ikke ville hatt uten han. Det er noe med livskvaliteten, med annerledesheten og det er noe med synet på livet som tiltrekker meg. 

Som vernepleier og sexolog har jeg derfor engasjert meg i ulike tema som belyser psykisk utviklingshemmede og seksualitet. For hvordan står det egentlig til på dette viktige fagfeltet? 

Er vi gode nok til å tilrettelegge for at alle borgere av vårt samfunn skal få utvikle sin seksuelle identitet uavhenging av funksjonsnivå?

Jeg har skrevet et foredrag om dette som jeg har kalt "inkluderende seksualitet - for ALLE". Arbeider du selv med psykisk utviklingshemmede eller kjenner noen som gjøre det? 

Vi burde alle hatt vedtak om retten til en god seksualitet. Noen som vil skrive tiltaksplanen min?