tirsdag 23. mai 2017

Søker fotograf eller illustratør til mitt prosjekt om skam og seksualitet

Som Sexolog har jeg møtt mange kvinner som strever med senfølger av krenkelser i seksualiteten. Sorgen er så diger, skammen er så stor. Historien om Voldtatt har grepet mange og jeg har fått flere hendvendelser fra andre som ønsker at jeg skal fortelle deres historie.

Historien om voldtatt handler om en ung kvinne jeg har arbeidet lenge med. Hun ønsker at historien hennes skulle publiseres som del av hennes bearbeidelsesprosess. Vi bærer alle rundt på ulik bagasje, noen er tyngre enn andre. Denne bagasjen er ikke min, men vi kan alle strekke ut en hånd. Skam er ikke alltid noe som oppstår i seg selv, skam kan fullt ut påføres av andre. Det fikk jeg selv kjenne på som del av publiseringen. Frykten fra mine nære om at dette var selvopplevd, angrep fra andre om at innholdet var upassende. I historien om voldtatt møtte jeg min egen skam. Det er ikke lett å føre en slik historie i pennen. Med mine egne skildringen kan jeg føle smerten, fortvilelsen og desperasjonen. Jeg bruker mitt eget språk, selv om fortellingen ikke er min egen.

Overgrep må tales ihel, ikke ties ihel. Jeg søker derfor etter fotograf eller illustratør som kan hjelpe meg å visualisere historiene som fortelles. Alle historiene deler de samme ingredienser. De er alle historier om krenkelser, skam og håp.

Takk til dere som har delt og møtt historien med den respekt og ydmykhet den fortjener. Og la meg gjerne fortelle flere historier til hjelp for andre.