fredag 19. mai 2017

Kå då sex og sånn?

Jeg var en av de som gledet seg til seksualundervisningen på skolen. Jeg kunne ikke vente. De andre vennene mine skulket. Det ble for mye av det gode.

Vi lærte hvordan vi kunne si nei, alt det galne som kunne skje, alle konsekvensene det kunne få. Vi lærte lite om hvorfor vi kunne si ja. Et informert ja som handlet om mer enn hvorfor vi burde si nei. Et informert ja som handlet om mer enn å bruke sin egen kropp og seksualitet på måter som kunne krenke eller skade oss.

Jeg savnet nyansert informasjon, jeg savnet noen som turte å snakke om nytelsen, kåtheten og lysten. Jeg savnet informasjon om onani og om viktigheten av å bli kjent med sin egen kropp. Jeg savnet informasjon om seksuelle overgrep, voldtekt og alt det som befinner seg i gråsonen. Jeg savnet informasjon om kjønn, seksuell orientering, preferanser og bevisstgjøring rundt porno. det man savner søker man. Og i min egen søken har jeg utarbeidet mitt eget opplegg.

Kå då sex og sånn handler om seksuell frihet, mangfold og nyanser.

Hvordan si ja til en seksualitet du trives med?

Russen sin oppfordring er klar! Jeg er klar!