mandag 8. mai 2017

Erotisk danser søkes

Frøken Klippenberg søker erotisk danser og danserinne til et kommende arrangement. Det søkes både mannlig og kvinnelig danser.

Det søkes dansere med seriøsitet rundt sitt eget kunstuttrykk og som har integritet i forhold til å vise erotikk gjennom dans.

Ta kontakt på mail for mer informasjon.