lørdag 11. februar 2017

Er det egentlig lov å drite seg ut?

Vi er mange som lar moralisten kjøre sammen med oss i forsetet. Vi er mange som lar moralisten ta over rattet og kjøre flatt. Hva er det som skjer med oss når vi dømmer andre? I sannhet er det oss selv vi dømmer hardest.

Er det egentlig lov å drite seg ut? Helt fullstendig på trynet drite seg loddrett ut?

For meg handler det hele om intensjon. Intensjonene våre sier mer om hvem vi er som mennesker enn handlinger som viser at vi er sårbare i all vår menneskelighet. Var intensjonen din å drite deg ut? Hvis svaret er nei..
er svaret ja.