søndag 12. februar 2017

Har du behov for å bestemme selv?

I et felleskap er det mange debatter. Idag handler debatten om bestemmelsesbehov.

Det er faktisk slik at noen har behov for å bestemme mer en andre. Og graden av behov for bestemmelse handler som oftest om mer en oppfyllelse av egoistiske behov for å ha ting på sin egen måte.

Barn som har blitt krenket har ofte et større bestemmelsesbehov enn andre. Og grad av bestemmelse henger ofte sammen med grad av krenkelse. Sitter krenkelsen dypt, vil ofte bestemmelsesbehovet sitte enda dypere. Å bestemme handler om å ta kontroll. Har du selv opplevd å bli fratatt kontroll mot din egen vilje, blir kontrollen senere i livet det viktigste å gjenopprette. Kontrollen over deg selv markerer ditt eget selvverd.

Vær et nysgjerrig medmenneske. Undre deg sammen med de du er glad i.
Hvorfor har du blitt akkurat sånn?
Svaret kan ofte sitte i tilliten og opplevelsen av å være sett.