fredag 8. juli 2016

Into the Gruve

Det er alltid rart å tenke på hvor man kommer fra. Hvor man virkelig kommer fra. Å reise med familien i familiens fotspor kan fort aktualisere disse spørsmålene.

Reproduksjon som fenomen er nesten mer interessant enn akten i seg selv. Betydningen av å høre til, vite hvordan det hele henger sammen. Hvordan man har blitt seg selv uten de tekniske detaljene, vite hvor røttene befinner seg.

Det mest spennende med å følge linjer i slekta er å forstå betydningen av familie. Til min store fortvilelse er jeg tysk og svensk om jeg graver dypt nok. Vikingen i meg er skuffet.

Slekt skal alltid følge slekters gang. Slekt skaper familier, familier skaper røtter, røtter skaper identitet, identitet skaper tilhørighet og tilhørighet skaper mening.