søndag 24. januar 2016

Takknemlighet - til mamma

Søndagslykken er å lese bøker, bøker om det jeg liker, bøker som inspirerer. Denne morgenen leste jeg en slik bok. Resepten på lykke av Jesper Bay Hansen. Han oppfordrer til å utvise takknemlighet. Han mener at takknemlighet gjør oss til lykkeligere mennesker. Han spør hvordan det står til med min takknemlighet. Idag går min takknemlighet til deg mamma.

Kjære mamma
Jeg har mye å være takknemlig for og det skal jeg takke deg for idag. For det første er jeg veldig takknemlig for at du hadde sex med min far, noe som faktisk dannet grunnlaget for hele min eksistens. Fantastisk. Takk for at jeg finnes.

Jeg er også takknemlig for oppveksten jeg fikk. En oppvekst under frihet hvor jeg selv kunne definere hvem jeg ville være og hva jeg ville gjøre. En oppvekst preget av verdier som frihet, romslighet og aksept for andre. Min oppvekst har lært meg å se en fleksibel verden med rom for nyanser. Min oppvekst har lært meg å se regnbuen.

Jeg er takknemlig for at du har lært meg at det er mulig å stå gjennom stormen og at jeg kan være et fjell for andre. Jeg er også takknemlig for at du har lært meg at vi kan respektere hverandre og derav også andre selv om vi mener ulikt.

Takk for at du har vært en god rollemodell og lært meg viktigheten av å ta vare på hverandre. Og takk for at du har lært meg verdien av å ha et åpent hjem hvor andre også kan føle seg som hjemme.

Idag er jeg takknemlig fordi jeg forstår bedre hvem du er. Og gjennom å forstå deg kan jeg bedre forstå meg selv. Takk for at du gjennom ord og handling har lært meg at fordommer er noe som bor i oss selv. Takk for mine to søsken. De er heldigvis mindre irriterende nå enn da vi vokste opp.

Takk for at viser at livet er en lek og at livet stort sett handler om å ha det gøyest mulig. Takk for at du holder ut. Tusen takk fra hele mitt hjerte for at nettopp du er min mor.


Hvordan står det til med din takknemlighet? Og hvordan praktiserer du den? Skal vi sammen finne utav det?