lørdag 15. september 2018

Hos Sexologen

I vår familie er vi enten psykisk utviklingshemmet eller så arbeider vi med psykisk utviklingshemmede sa min mor da hun i sin tid søkte meg inn på vernepleier skolen. I dagens Hos Sexologen skal vi ut av kontoret og inn på boligen til en kvinne med utviklingshemming. Personalet på boligen ønsker råd og veiledning i hvordan de kan håndtere kvinnenes seksuelle uttrykk, som er på kanten av hva de selv definerer som "innafor".

Etter mye latter og faglige diskusjoner blir personalgruppen enige om hvordan kvinnens seksuelle uttrykk skal håndteres.

"Vi har mye fagkompetanse hos oss, men vi må innrømme at vårt arbeid med våre brukeres seksualitet har vært underkommunisert alt for lenge. Det vi har definert som uønsket seksuell atferd over alt for lang tid blir nå forstått og håndtert helt annerledes. I neste utlysningstekst til stillinger hos oss ønsker jeg meg en sexolog".