søndag 8. januar 2017

Relasjonens avbøtende tiltak


Livet av- og på bøter i takt med dagliglivets rytme. Denne balansen kan ofte være vanskelig å finne. Skal man kompensere for mangler eller utakt med å inngå kompromisser. Eller skal man stå i det man tror på kompromissløst og risikere konflikter på bakgrunn av situasjoner som betyr mindre isolert sett enn den betydning det vil få for den store sammenhengen. 

En liten krangel med kjæresten om hvem som skal ta ut søppel handler sjeldent om søppelet. Den kan ses fra flere sider. På den ene siden kan det føles som regulerende og kontrollerende at noen andre skal definere hvordan du bruker din tid og hvordan tiden din skal forvaltes. På den annen side kan unngåelsen bidra til en følelse av å ikke være verdsatt og må orde alt selv og ikke som del av et fellesskap. 

Et forhold til et annet menneske skal ikke være hardt arbeid eller fylt til kompromissers rand i hverdagens feststund. Et forhold skal slippe å avbøte med tiltak som ikke samsvarer med integritetens utgangspunkt. Jeg er nok av dem som ikke ønsker avbøtende tiltak i livets relasjoner dersom de ikke samsvarer med det tiltaket det skal avbøtes mot. Det er heller ikke alt som skal avbøtes. Da kan vi heller rive det som er og bygge opp det som var tenkt. Så får heller kontrastene skinne mot hverandre i lys av det som er, ikke det som kunne ha vært.